September 2015

September 2015

Innovationsgeneratorn – en träffsäker metod för innovation

Här ges en närmare beskrivning av hur man förbereder och aktiverar en innovationsgenerator. En träffsäker metod som med fördel kan tillämpas för både problemlösning, innovation och verksamhetsutveckling.

Att aktivera en innovationsgenerator innebär att man, ”drar upp” problem, trender, forskning, efterfråga, önskemål etc. till ytan med approachen - Vad betyder detta för oss och vilka möjligheter genererar detta?

Att köra en innovationsgenerator utgör med andra ord en bra utgångspunkt för innovationer och förbättringar när det gäller både produktion, bemötande av marknadens- och kundernas efterfråga samt innovationer som kan skapa möjligheter till nya marknader och nya kunder.

Uppdateringen innehåller även en mall med tillhörande beskrivning för hur man på ett enkelt sätt kan få en god överblick över sitt arbete: vilka uppgifter man utför, hur mycket av arbetstiden man ägnar åt det man egentligen avser att göra samt identifiering av värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter.

Ny artikel och mall
10.9. Att förbereda och aktivera en innovationsgenerator
Mall: ”Här är min dag”

Expertredaktion: Åsa Klevenstam m.fl.
Hör av dig till redaktionen: lea@bonnierledarskap.se