September 2015

September 2015

Skapa tillväxt och ökad kundlojalitet

Att veta vad som behöver göras och att verkligen också göra det i praktiken är inte alltid så enkelt. Det vet jag genom att ha fått förmånen att vara konsult i mer än 500 företag i Sverige.

I dagarna fyller jag 70 år och efter mitt 12 åriga samarbete med Bonnier Ledarskap sammanfattar jag tankar som är viktiga för dig som chef att kunna hantera.

Den enskilt viktigaste processen för att skapa tillväxt och ökad kundlojalitet är vilken kvalitet du levererar i säljarbetet med din produkt/tjänst/lösning och att göra det tillsammans med dina medarbetare. Du och ditt företag behöver en ökad förståelse och ett ständigt lärande genom att få utbildning och träning för att lyckas i en allt hårdare konkurrens. Det är inte nytt, men väl värt att tänka på.

Jag avslutar här med att önska dig en intelligent och nöjsam läsning.

/ Rolf Laurelli, redaktör.

Ny artikel
3.13. Rolfs principer och filosofi

Expertredaktion: Rolf Laurelli m.fl.
Skriv till: sal@bonnierledarskap.se