September 2014

September 2014

Positiva och negativa effekter av en gemensam värdegrund och implementeringen av 5S

Allt fler företag försöker skapa en gemensam värdegrund att styra och leda sin verksamhet utifrån.

Allt fler företag upplever att de långsiktiga effekterna från en implementering av 5S uteblir, och ställer sig frågan varför det är så svårt att bibehålla motivation, engagemang och positiva effekter.

Denna uppdatering består av två artiklar som berör och resonerar kring ovanstående ämnen:

  • Att utveckla och leda utifrån en gemensam värdegrund.
  • 5S - Bra eller dåligt för atmosfär, kreativitet och verksamhetsutveckling?

En visionsbaserad gemensam värdegrund skapar en värdedriven verksamhetsutveckling med tydliga mål och fokus på de avgörande framgångsfaktorerna, samt medvetna, engagerade, lojala och trygga medarbetare.

Läs mer i artikel 6.1. som behandlar vad, varför och hur man utvecklar en gemensam värdegrund.

5S är ett verktyg som ofta används i strävan att åstadkomma stabila processer. 5S är också en väg till att skapa ett stan­dardiserat arbetssätt, en byggsten i grunden för ständiga förbättringar och första steget mot förebyggande underhåll. Men hur påverkar implementering av 5S atmosfär, kreativitet och verksamhetsutveckling?

Läs mer i 9.2. som behandlar möjligheter och risker med, samt vad, varför och hur man implementerar 5S.

Nya och uppdaterade artiklar
6.1. Att utveckla och leda utifrån en gemensam värdegrund
9.2. 5S – bra eller dåligt för atmosfär, kreativitet och verksamhetsutveckling?

Artiklar som utgår
6.1. Att bygga sina värderingar, skapa sin vision och sätta sina mål
9.2. 5S-systemet – teorin bakom verktyget

Expertredaktion: Åsa Klevenstam Jagre m.fl.
Hör gärna av dig: lea@bonnierledarskap.se