Oktober 2014

Oktober 2014

Förädling av hypoteksegendom

En av de vanligast förekommande säkerheterna i Sverige är företagshypoteket, genom vilket ett företag kan ställa sin lösa egendom som säkerhet för t.ex. ett lån utan lämna ifrån sig egendomen till säkerhetshavaren Men vad händer med hypoteksegendomen i en konkurs där konkursförvaltaren driver verksamheten vidare på ett sätt som förbrukar hypoteksegendom och samtidigt genererar likvida medel? Svaret finns i artikel 11.5 Företagshypotek - förädling av hypoteksegendom efter konkursutbrottet.

Ny artikel
11.5. Företagshypotek och förädling av hypoteksegendom efter konkursutbrottet

Expertredaktion: David Wendel m.fl.

Dina synpunkter på innehållet i handboken är viktiga!
Skriv till jur@bonnierledarskap.se