Oktober 2014

Oktober 2014

Hur påverkas medarbetarna vid en Leanimplementering?

Det dyker upp fler och fler rapporter med fokus på hur medarbetarna påverkas vid en Leanimplementering – Både i sitt dagliga arbete och i de organisationsförändringar implementeringen genererar. Att medarbetarna upplever både positiva och negativa konsekvenser av en implementering är väl ingen överraskning, men hur och vad det är man upplever som negativt respektive positivt tycks förvåna många.

En av anledningarna till att man hittills hört lite om hur implementeringen påverkar medarbetarna är att det har funnits och finns lite forskning på området, plus att de undersökningarna som görs oftast fokuserar på produktivitet, ökad produktflora, bättre kvalitet, nöjdare kunder och högre vinstmarginaler.  Vi tittar närmare på detta i kommande uppdatering.

Med anledning av temat för förra veckans Leankonferens ”Lean=innovation” kommer nästa uppdatering även sätta fortsatt fokus på om Lean injicerar eller hämmar kreativitet och innovationsförmåga.

Rekommenderad artikel
10.5. Ett flexibelt arbetssätt med agila metoder

Expertredaktion: Åsa Klevenstam Jagre m.fl.
Hör gärna av dig: lea@bonnierledarskap.se