Oktober 2014

Oktober 2014

Ta hand om de viktigaste resurserna

Du vet naturligtvis att säljaren är den som gör affärer, som skapar intäkter och ger dig resultat. Alla vi som arbetar med ledning av intäktsverksamhet behöver leda och styra så att allt säljarbete ökar i kraft och ger dig lönsamhet. Dagens och framför allt morgondagens vinnare är de som kan frigöra resurser för att öka insatserna mot kunderna. Den som mer och oftare har relation med kunderna äger också kunden.

Här är två artiklar som kan ge dig kloka tankar för att öka ledarskapet i säljarbetet.

Säljfunktionen i marknadsföringen
I ett företag finns egentligen endast två slags tillgångar – pengar och personer, det vill säga ekonomiska respektive mänskliga resurser. Mycket har det skrivits och talats om hur man utvecklar och sköter de ekonomiska resurserna och i företagen finns det oftast tillräcklig kompetens för att ta hand om detta slags resurser. Det har också både talats och skrivits en hel del om människan som en viktig del av företaget – men våra kunskaper om människan är ofta bristfälliga. Hur handskas man med människor? Hur tar vi hand om människan som resurs? Hur hanterar vi våra viktiga säljare? Säljarna som kanske kan bedömas som viktigast beroende på att det är de som gör affärer, skapar intäkter och ger lönsamhet.

Säljledningens uppgift
Då begreppet säljledning används i texten innebär det alla de personer som har någon form av ansvar för att leda säljare. I ett mindre företag kan det vara VD som sköter detta. Ibland kan också marknadschefen ha ett ansvar för säljledning. Men oftast kallas den ansvarige för försäljningschef, säljledare, regionchef, distriktschef, säljgruppchef eller säljcoach.

Vi önskar dig en nöjsam läsning!

Nya artiklar
1.2. Länkar och kontakter
3.11. Säljfunktionen i marknadsföringen
8.8. Säljledningens uppgift

Expertredaktion: Rolf Laurelli m.fl.
Skriv till sal@bonnierledarskap.se