November 2015

November 2015

Få ut det mesta av verksamhetens stödjande resurser och möt en marknad i snabb förändring

Hur gör man för att uppfylla alla krav som ställs från ägare, politiker och ledning när det gäller nytto- och besparingseffekter samtidigt som verksamheten ska erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna?

Det gäller att få ut mesta möjliga nytta av de stödjande resurserna. Detta påverkar effektiviteten och gynnar möjligheterna för god affärsutveckling av företaget. Den pågående utvecklingen innebär att hela eller delar av exempelvis inköp, ekonomi, HR och IT ofta bedrivs i så kallade Shared Service Center eller Verksamhetsstöd. Här lyfts verktyg fram för hur man kan omvandla sin stab till ett kundanpassat, kostnadseffektivt och strategiskt bidragande verksamhetsstöd.

Människors och företags drömmar och visioner sätter gränserna. Det är inte längre så att: "The Sky is the Limit". Landvinningar som gjorts av Nasa m.fl. följs idag även av privata, kommersiella företag som ser rymden som sitt affärsområde. Navigation, bredband och kommunikation via satellit är bara några områden. Andra är rymdturism och gruvdrift som kan bli verklighet inom kort. Det sporrar att utforska vetenskap och teknik. Nya möjligheter och förutsättningar skapar nya affärsmodeller och plats för nya aktörer.

Ett intressant område är sjukvården. Tex har en svensk uppfinning vidareutvecklat 3-D scanningtekniken. Detta gör att vi inom en snar framtid vid läkarbesök och vid speciella sjukdomar kanske först kommer bli scannade. Läkare kommer bättre kunna förutsäga utvecklingsförloppen i en sjukdom. Tidigare och effektivare upptäcka och behandla sjukdomstillstånd. Träna operationer i virtuell miljö osv. 

I denna uppdatering kan ni läsa om denna marknad som just nu är i snabb förändring, e-Hälsa. Det finns stora likheter med andra delar av marknaden där ny teknik, men framförallt nya synsätt på hur tjänster skall utformas och göras tillgängliga, har lett till stora förbättringar för alla parter. Marknaden i Norden har stora möjligheter att bli en ledande för e-Hälsa och därtill hörande tjänster. Hur kommer vi att kunna dra nytta av de erfarenheter vi har från en snabbt växande IT-utveckling parat med en betydligt större nationell samordning inom sjukvården än andra länder?

Nya artiklar
1.2. Författare
7.13. Shared Service Management – Om utvecklingen av stabs- och stödfunktioner i olika organisationer
11.17. Marknad i snabb förändring

Redaktion: Mats Sandström m.fl.
Kontakt: afu@bonnierledarskap.se