November 2014

November 2014

Förbered dig väl inför en presentation

Det finns ingen genväg till en bra, övertygande presentation. Börja med att ta fram målet med presentationen. Bestäm dig för hur länge du ska tala alternativt ta reda på hur lång tid du har till förfogande. Vidare vad lokalen ger för möjligheter och vilka åhörarna kommer att vara. Därefter inventerar du dina kunskaper för att sedan disponera innehållet. Sedan ska du anpassa ett språk till åhörarna som underhåller, skapar känslor och får dem att reagera. Inledning och avslutning är särskilt viktiga. Behöver du några hjälpmedel för att förstärka ditt budskap? Till sist ska du träna in ett lämpligt framförande. Det är mycket arbete, men glädjen över att lyckas är värd varje nedlagd ansträngning.

Förberedelser
Här gäller det att ha klart för sig hela syftet med presentationen. Klargör tidigt vad du vill uppnå med ditt tal. Varför ska du tala? Har du inte detta fullt klart för dig, är du inte på väg någonstans i dina förberedelser. Du bör kunna skriva ner målet/syftet i en eller två meningar. Vad vet åhörarna redan innan om dig och om ämnet? Vad ska åhörarna kunna, tänka eller tycka när du har avslutat ditt framförande? Svaret på de frågorna ska vara riktpunkten för dina förberedelser. Då och då bör du gå tillbaka och kontrollera att du verkligen stöder ditt mål/syfte. På så sätt försäkrar du dig om att du talar om sådant som har med saken att göra.

Skapa en inledning och en avslutning
Det finns två avsnitt i presentationen där du bör veta exakt vad du ska säga. Det är inledningen och avslutningen. Inledningen är ofta avgörande för om dina åhörare kommer att bli intresserade och lyssna eller ej. Är du nervös så är det inte så dumt att veta exakt vad du ska säga. I inledningen ska du skapa uppmärksamhet, välvillighet och mottaglighet. Dessutom, om du inte redan har det, ska du skapa förtroende för dig.

Precis som inledningen är viktig för att skapa kontakt med publiken, blir avslutningen betydelsefull som ett sista intryck. Många gånger är avslutningen, det som avgör om åhörarna går från presentationen nöjda eller inte. I avslutningen ska du pränta in det som åhörarna ska ha med sig efter presentationen.

Rekommenderad artikel – (tidigare utgiven artikel i din handbok)
11.8. Presentationsteknik – Fyra situationer och en röd tråd

Ny och rekommenderad checklista
Checklista för att förbereda och hålla en presentation (ny)
Checklista för lyckade seminarier

För ytterligare fördjupning tipsar vi om boken ”Retorik inför publik” - av Peter Haraldsson, Liber AB.

Redaktion: Mats Sandström m.fl.

Har du funderingar, tips eller frågor?
Kontakta gärna redaktionen på afu@bonnierledarskap.se