November 2014

November 2014

Är Lean positivt eller negativt utifrån ett medarbetarperspektiv?

Redaktionen belyser den pågående debatten om huruvida Lean = innovation eller inte. De ser också till Lean utifrån ett medarbetarperspektiv samt söker svar på frågor som:

  • Hur påverkas trivsel?
  • Hälsa?
  • Arbetsmiljö?

I samband med utredningen om Lean är likställt med innovation levererar de också verktyget Opportunity Trend Canvas. Ett verktyg som egentligen inte förknippas med Lean, men som är ett utmärkt hjälpmedel för att både upptäcka möjligheter och ”injicera” innovationskraft.

Eftersom trendanalys utgör underlag för att kunna genomföra en Opportunity Trend Canvas, innehåller uppdateringen även metoder och verktyg för genomförande av just en trendanalys.

Dessutom har vi laddat upp några förenklade mallar som med fördel kan användas som stöd i det allt viktigare arbetet med att hålla koll på vad som händer i omvärlden.

Sätt in nya artiklar och ersätt gamla index i pärmen
5.9. Metoder och verktyg för genomförande av trendanalys
5.10. Opportunity Trend Canvas
7.5. Hur påverkas medarbetarna i en Lean organisation?
10.7. Är Lean = Innovation?

Checklistor och arbetsdokument

Expertredaktion: Åsa Klevenstam Jagre m.fl.
Hör av dig till: lea@bonnierledarskap.se