November 2013

Hyresgästers rättsliga ställning vid fastighetsöverlåtelse

Tillgången till en verksamhetslokal är ofta direkt avgörande för en kommersiell aktörs verksamhet. Hur sårbar är egentligen en hyresgäst? Vad händer med hyresvillkoren för lokalen om hyresvärden överlåter fastigheten? Kan hyresgästen vidta några skyddsåtgärder för att stärka sin ställning? Frågorna behandlas i den nya artikeln 7.4 ”Hyresgästers ställning vid fastighetsöverlåtelser”. Uppdateringen innehåller härutöver uppdaterade artiklar och två checklistor.

Nya och uppdaterade artiklar
3.5. Likvidation
3.7. Behov av tillväxtkapital? Gå publikt!
7.4. Hyresgästers ställning vid fastighetsöverlåtelser
11.1. Förmånsrättsordningen - säkerhetsrätter i svensk rätt

Checklista: Att fundera på vid upprättandet av aktieägaravtal
Checklista: Åtgärdsplan och tidslinje för likvidation

Expertredaktion: Monika Hager m.fl.

Dina synpunkter på innehållet i handboken är viktiga
Skriv till jur@bonnierledarskap.se