November 2013

Fler exempel på visuell planering och en rad nya checklistor

Behöver er personal lära sig mer om ett system? I stället för långa föreläsningar om systemet, kan ni ge några synpunkter för att sedan upprätta strukturen för hur systemet är uppbyggt genom att låta deltagarna bygga strukturen på golvet/väggen med varandras hjälp. Läs mer om hur ni börjar arbetet med planeringen för att utveckla en visuell plan. Ni får även en mängd nya checklistor.

Visuell planering
Syftet med metoden visuell planering är att visualisera leveranserna så att alla kan se vad och när något ska göras så att hela teamet kan stötta den som har leveransen så att inget missas. Visuell planering är en metod för att definiera leveranser och för att bryta ner större jobb till leveranser, delleveranser och aktiviteter. Dessa planeras sedan visuellt per person och när i tiden de ska genomföras. Peter Palmér från Scania har utökat materialet med nya exempel och tankar. Visuell Planering, Pulsmöten och Grundläggande steg i utvecklingen av en visuell plan.

Checklistor och arbetsdokument
Här får ni en rad nya checklistor med bland annat bra att ha övningar och några ledarverktyg vid coachning. Vi kommer framöver fylla på med fler checklistor och annat, så hör gärna av er om det är något ni saknar eller skulle vilja se mer av. För att leva som vi lär behöver vi er input för att fortsätta att skapa värde för er abonnenter. Det största slöseriet i en utvecklingsorganisation är att utveckla (i vårt fall skriva) något som ingen vill ha eller läsa. Checklistor och arbetsdokument.

Sätt in nya/ersätt gamla artiklar och index i pärmen
10.3. Visuell Planering
10.4. Pulsmöten
11.9. Grundläggande steg i utvecklingen av en visuell plan

Expertredaktion: Anders Hugnell och Åsa Klevenstam m.fl.

Dina synpunkter på innehållet i handboken är viktiga!
Skriv till lea@bonnierledarskap.se