Mars 2016

Mars 2016

Innovation och tillväxt genom nya metoder och kundfokus

Nu mer än någonsin behöver varumärken hålla ett tydligt fokus på de förändrade förväntningarna från kunderna. Man måste sträva efter att göra sitt varumärke extremt synligt för att förbli konkurrenskraftig och det bästa sättet att förbättra sikten är genom att stanna på toppen av de senaste trenderna.

Hon har en teknologiedoktorexamen inom området för Innovationsledning och Entreprenörskap och har tillbringat mer än sex år i Silicon Valley. Annika är författare till "Google Modellen- Management för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld", publicerad 2014 och "The Silicon Valley Modell- Management för Entreprenörskap", publicerad 2015.

En snabbföränderlig digital värld behöver en helt ny ledarskapsmodell, skriver Annika. Ett entreprenöriellt ledarskap som börjar från toppen i bolaget behövs i kombination med anställda som karaktäriseras av entreprenörskap, förmåga att snabbt anpassa sig till förändring och en stor passion för det de gör. Organisationen är både dynamisk och ”ambidextrous”, eller tvåhänt som vi kanske skulle kalla det på svenska.

Per Hidenius leder snabbväxande Hypergene. Han varit med om att ta emot Gaselldiplom för lönsam tillväxt åtta av de senaste nio åren och har många tankar om tillväxt.

– Grunden för oss är ett ledarskap som styr mot att medarbetarna sätter kunden i centrum. I stället för att fråga hur mycket konsulten fakturerat kunden, ska chefens fråga vara hur nöjd kunden är och vilken effekt kunden fått av vår produkt. Vi utvecklar i samarbete med kunderna och lär oss mycket av dem.

Per gillar inte individuella bonusar baserade på fakturering. I stället har företaget bonus baserad på kollektivt resultat, för att stötta prestigelöshet och viljan att hjälpa varandra. Dessutom är flera av de anställda delägare.

Nya artiklar
5.11. Garagemodell för att utveckla dynamik och innovation
5.12. I praktiken: Fokus på nöjda kunder ger dig tillväxt

Skriv till afu@bonnierledarskap.se