Mars 2015

Mars 2015

Skapar du värde för ditt företag eller för dina kunder?

Det enkla svaret är att du måste göra både och. För att skapa värde för ditt företag måste du skapa värde för dina kunder. Och för att skapa värde för dina kunder måste du skapa värde för ditt företag. Denna månad får du bland annat en ny artikel om affärsmodeller som fungerar och värdeerbjudanden som säljer.

Sedan går vi vidare med en kort artikel som talar om styrkan att ibland kunna säga nej. Vi ser ofta hur 80 % av ett företags lönsamma affärer (dvs affärerna som avslutas med bra marginaler) kommer från 20 % av kunderna. Det talar sitt tydliga språk. Vid en djupare analys finner man strax att det finns affärer med vissa kunder som är direkt olönsamma för företaget. Ett alternativ är då att man väljer bort de olönsamma och istället ägnar mer tid till de lönsamma kunderna.

Slutligen en artikel som tankeställare om hur vi kan sträva efter förtroende. Innehållet i vår marknadsföring är bara ord men det är vad vi verkligen gör som vi står och faller med. Företagsledare bär på normen och ska ”föregå med gott exempel”. Deras förhållningssätt och handlingar smittar av sig på organisationens övriga medarbetare. Engagemanget för ett genomtänkt och konsekvent etiskt handlande måste vara lika fast och tydligt som det är för att uppnå ekonomisk framgång. De etiska principerna måste utvecklas i samverkan och kommuniceras, muntligt och skriftligt, i en ständig dialog upp och ned i organisationen. I artikeln belyser vi några områden i förtroende och tillit för att nå framgång i affärerna.

Nya artiklar
1.2. Författare
5.10. Styrkan i att säga nej
9.4. Är förtroende det nya konkurrensmedlet? 
11.5. Affärsmodeller som fungerar och värdeerbjudanden som säljer

Artikel som utgår
11.5. Affärsmodellen som verktyg för affärsutveckling

Nya checklistor
Checklista för behandling av reklamationer
Checklista för ny inspiration

Redaktion: Mats Sandström m.fl.
Kontakt: afu@bonnierledarskap.se