Mars 2015

Mars 2015

Fungerar Lean i vårt samtida affärslandskap?

Förutsättningarna för att utveckla och bedriva en framgångsrik verksamhet har förändrats utifrån flera perspektiv. Frågan allt fler ställer sig är om Lean verkligen är rätt tåg att hoppa på för att möta dagens utmaningar och de förändrade förutsättningarna globaliseringen, digitaliseringen, värderingsförändringar etc. genererar.

Svaret på frågan är ja. utgångspunkten i Lean som filosofi är gemensam värdegrund, coachande ledarskap, lärande organisation samt kundstyrd produktion och produktutveckling, vilket utgör grundläggande parametrar för att kunna utveckla en långsiktigt konkurrenskraftig verksamhet.

Ett lite utförligare svar på frågan blir: Ja, om konceptet implementeras med utgångspunkt ur ett systemperspektiv, utvecklas utifrån verksamhetens rådande kultur, värderingar och förutsättningar, flyttar fokus från problemsökande till möjlighetsskapande, kompletteras med aktiviteter som främjar och prioriterar innovationsförmåga, samt tar hänsyn till och reflekterar över det ”mjuka” parametrarnas ”verkliga” värde, som allt för ofta rationaliseras bort per automatik. Läs mer om detta i: 6.1. Att utveckla och leda utifrån en gemensam värdegrund

I takt med att förutsättningarna i vår omvärld förändras, förändras även effekten av och tillvägagångssättet för hur man kan och bör implementera Lean. Som en naturlig följd förändras fokus för att tydliggöra vad som krävs för en lyckad Leanimplementering med positivt resultat i vårt samtida och framtida affärslandskap.

Rekommenderade artiklar
1.1. Introduktion
6.1. Att utveckla och leda utifrån en gemensam värdegrund
 

Expertredaktion: Åsa Klevenstam Jagre m.fl.
Hör gärna av dig: lea@bonnierledarskap.se