Mars 2014

 

Det medveta företaget

I en föränderlig värld är det livsviktigt för företag att få kontinuerlig kunskap och information om omvärlden. Av denna anledning är det inte bara nödvändigt, utan borde också vara en självklarhet, för alla organisationer att skapa medvetenhet om, förståelse för och uppsikt över både de förändringar som pågår just nu, och de som förväntas äga rum i framtiden.

Det medvetna företaget
Som ett led i uppfräschningen av boken kommer vi att byta ut stora delar av flik 4 och flik 5 med nyskrivet material, i denna uppdatering kommer vi börja med flik 4 som också får namnet det medvetna företaget lagt till den tidigare titeln. Standardiserat arbetssätt skjuter vi tills vidare på till nästa uppdatering. Några mallar kommer dock publiceras under mars månad.

Denna uppdatering bjuder bl.a. på en inledande och överskådlig beskrivning av filosofin kring det medvetna företaget. Filosofin är förankrad i det teoretiska ramverket ADE (Awareness Driven Enterprise), som vilar på nedanstående antagande:

”Man måste vara medveten om förutsättningar och förändringar i både “invärld” och omvärld för att kunna utveckla och driva en långsiktigt stabil, träffsäker, konkurrenskraftig och framgångsrik verksamhet”.

”Man kan arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete i all oändlighet men det hjälper inte verksamheten att överleva och förbli konkurrenskraftig på lång sikt, om man inte har haft koll på och kunnat bemöta förändringar i både invärld och omvärld”.

Det medvetna företaget genomsyras av helhetstänkande och utgångspunkten i att varje individ är unik, har olika drivkrafter, samt behöver olika stödfaktorer och incitament både för att fungera i ett team och för att arbeta i rätt riktning.

Det medvetna företaget har kunskap om och förmåga att anpassa sig till medarbetarnas preferenser, samt verksamhetens förutsättningar och beroendeförhållande. Man är uppmärksam och lyhörd för förändringar och jobbar ständigt med att hitta den bästa ekvationen för gränssnittet mellan omvärlden och ”invärlden”, utan att påverka inneboende värdedrivande strukturer i större utsträckning än vad som är nödvändigt.

Det handlar om att försöka hitta ekvationen som får faktorerna innehållande både verksamhetens och medarbetarnas individuella preferenser, värderingar och önskemål att passa ihop med de förutsättningar som ges i den struktur de vistas.

Ny artikel
4.1. Det medvetna företaget

Artiklar som utgår
4.1. Vad är systemteori
4.2. Att förstå och lära sig se sin organisation som ett system
4.3. Hoshin Kanri
4.4. Exempel på Implementering av Hoshin Kanri

Expertredaktion: Anders Hugnell och Åsa Klevenstam m.fl.

Dina synpunkter på innehållet i handboken är viktiga!
Skriv till lea@bonnierledarskap.se