Maj 2016

Maj 2016

Bra beslut kräver standardiserad data

Med ny teknik kan vi få tillgång till bättre information för bättre beslutsunderlag. Standardisering av data, liksom kontoplanens utformning, blir i dag än viktigare än förr. Fortfarande gäller att skräp in ger skräp ut.

Det är det en ständig balansgång mellan kvalitet och flexibilitet i informationshanteringen, skriver Jan Lindvall, verksam vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Behovet av informationskvalitet och användandet av gemensamma standards för styrbegrepp, tider och viktiga relationer i informationshanteringen är tydligt. Det är här, utifrån en betoning att syftet med informationshanteringen i första hand är vid företagets gemensamma behov, som upprätthållandet av standards blir väsentligt.

Begreppet ” en sanning om siffrorna” är självklart för vissa organisationer.  Men för de flesta som har en decentraliserad organisation med unika produkter eller tjänster alternativt en organisation som är frukten av förvärv och fusioner men med en gemensam ekonomi på sista raden kan verkligheten bestå av ett virrvarr av system, nyckeltal och begrepp.

En som vet mycket om detta är Ann-Sofie Danielsson, CFO på NCC Housing, flera gånger utsedd till årets CFO. Hon berättar om NCC:s väg till ”en sanning”.

Hon ger tre goda råd:

  • Tappa inte fokus
  • Gå försiktigt fram, så du inte trampar snett. Har du för bråttom, riskerar du att förstöra affärer
  • Lägg lika mycket vikt vid kommunikation, analys, data och processer som vid IT-system

Nya artiklar
4.4. Bra beslut kräver standardiserad data
4.6. Vägen till gemensam syn på siffrorna

Rekommenderade artiklar
4.2. Sju strategier för effektiv affärsstyrning
7.3. Strategiskt ledarskap och strategisk affärsutveckling

Skriv till afu@bonnierledarskap.se