Maj 2015

Maj 2015

Ett mixat "färgval" skapar bäst förutsättningar för ett lyckat resultat

Att välja rätt teamsammansättning är en förutsättning för att kunna uppnå förväntat resultat och handlar lika mycket om att välja "rätt" mix av personligheter och kompetens som att identifiera och engagera det sociala ledarskapet. Det räcker dock inte med att välja rätt teamsammansättning. Du som ledare måste också vara medveten om och kunna kommunicera ”rätt” utifrån medarbetarnas färgpalett.

Allt fler verksamheter inser att de måste utgå från verksamhetens kulturella och kompetensmässiga parametrar och se medarbetarna som värdebärarna snarare än produktfloran, eftersom produktlivscykeln förändras i samma takt som omvärlden. Att vara medveten om styrkor och svagheter i organisationen, hur, vad, var, när, varför omvärlden förändras och hur det påverkar verksamheten är idag avgörande för att kunna utveckla en långsiktigt stabil och konkurrenskraftig verksamhet.

Nya och uppdaterade artiklar
5.0. Anpassad, flexibel och värdedriven Business Intelligence
5.1. Vad är omvärldsanalys?
5.2. Varför omvärldsanalys och omvärldsbevakning?
5.3. Metoder för omvärldsanalys och omvärldsbevakning
5.4. Hur arbetar man med omvärldsanalys?
5.5. Hur skapar man en organisation som bedriver effektiv omvärldsanalys till verklig nytta?
5.6. AABI (Adapted & Agile Business Intelligence)
5.7. Att utveckla en anpassad och flexibel modell för omvärldsanalys och omvärldsbevakning (AABI)
7.6. Ett mixat ”färgval” skapar bäst förutsättningar för ett lyckat resultat

Expertredaktion: Åsa Klevenstam m.fl.
Hör av dig till redaktionen: lea@bonnierledarskap.se