Maj 2015

Maj 2015

Hämta styrka och inspiration ur vår tradition, historia och kultur

Vikingarna sökte nya marknader när de behövde mer mark. De tog sig då ut på vådliga färder för att handla, plundra och bygga allianser / nätverk med utländska härskare och affärsmän. De intog länder som England och Irland och blev satta att ta hand om försvaret i t.ex. Normandie och Ryssland. Efter bara någon generation hade de skapat goda relationer och assimilerats i sina nya länder med sina nya grannar.

På samma sätt har svenska företagare genom århundraden gett sig ut i världen och sökt nya marknader. Sverige lär vara världens mest utrikeshandlande land. Svenska affärsmän har med klokhet, ödmjukhet och djärvhet sökt sig ut och skapat kontakter, byggt relationer, nätverk och handlat. För affärsutvecklingen har landets goda naturtillgångar och många uppfinningar varit en stor tillgång. Vår kultur uppmuntrar kreativitet och nytänkande vilket gör att uppfinningar och nya produkter ständigt utvecklas när gamla produkter och industrier går i graven.

I den andra artikeln läser du om Sociala medier som har varit ett startskott för många företag att öka sin närvaro på Internet och som en viktig del för att skapa högre tillväxt och göra fler affärer. Här får du tips på några sätt att bli mer framgångsrik i dessa kanaler.

Nya artiklar
1.2. Författare
10.12. Vikingeffekten – Om svenskt ledarskap och lagarbete med historiskt perspektiv
11.15. Att sälja genom sociala kanaler

Redaktion: Mats Sandström m.fl.
Kontakta gärna redaktionen: afu@bonnierledarskap.se