Juni 2015

Juni 2015

6 steg mot innovationsdriven och träffsäker produktutveckling

Förmåga till innovation blir en allt viktigare konkurrensfaktor och hamnar allt högre upp på prioriteringslistan. Vi ser en tydlig förflyttning från att sätta fokus på och prioritera ”kunskapsbädden” i en teamsammansättning, till att lägga ökad vikt vid teamets drivkrafter och innovationsförmåga.

Här presenteras 6 steg som skapar förutsättningar för innovationsdriven och träffsäker produktutveckling.

 1. Identifiera och forma din roll utifrån din kompetens, dina behov och förväntad leverans.
  Som hjälp kan du ställa dig följande frågor:
  - Vad gör jag?
  - Vad behöver jag för att kunna leverera och uppfylla förväntningar?
 2. Visualisera, Analysera, Prioritera och strukturera/forma dina ”flöden”.
  Läs om hur man visualiserar, analyserar, prioriterar och strukturerar/formar sina flöden under 8.2. Värdeflödesanalys.
 3. Identifiera nuläget och vart marknaden är på väg.
  Som hjälp kan du ställa dig följande frågor:
  - Var befinner vi oss i förhållande till marknaden?
  - Vart är marknaden på väg?

  Läs mer om identifiering av nuläget och trendspaning under 5.7. avsnitt 2 Identifiera
 4. Identifiera omvärldsfaktorer, möjligheter och hot, som påverkar och/eller kan komma att påverka verksamheten.
  Läs mer under 5.6. AABI (Adapted & Agile Business Intelligence).
  (Under 5.7. och 5.8. hittar ni mallar och verktyg, samt utförligare beskrivningar om hur man går till väga steg för steg).
 5. Prioritera och utforma en relevant checklista för kontinuerlig omvärldsbevakning.
  Läs mer under 5.6. AABI (Adapted & Agile Business Intelligence) & 5.7. – Skapa en ”levande” checklista för omvärldsbevakning.
 6. Injicera produktutvecklingen för ökad innovationskraft.
  Läs mer om hur man använder sig av lämplig Opportunity canvas för att trigga innovation under 10.8. avsnitt 4 Att föda innovation med hjälp av en innovationsgenerator. (5 Keys to innovation).

Rekommenderade artiklar
5.6. AABI (Adapted & Agile Business Intelligence)
5.7. Att utveckla en anpassad och flexibel modell för omvärldsanalys och omvärldsbevakning (AABI)
5.8. Förenklade mallar i det initiala skedet av implementeringen
8.2. Värdeflödesanalys
10.8. Förutsättningar för värdeskapande och träffsäker innovation

Expertredaktion: Åsa Klevenstam m.fl.
Kontakta redaktionen: lea@bonnierledarskap.se