Juni 2014

Juni 2014

Lean - så mycket mer än en "quick fix"

Årets finalister i Svenska Leanpriset utgör ytterligare exempel på och förstärker den allt tydligare bilden av att lean är så mycket mer än en verktygslåda för effektivisering och snabba förbättringar.

Många misslyckade eller halvlyckade Leansatsningar är en följd av att man implementerat verktyg som förknippas med Lean, med attityden att resten fixar sig själv.

Men lean är ingen ”quick fix” som gör sig själv genom att man botaniserar och väljer ut populära verktyg ur den verktygslåda som syftar till att fungera som ett smörgåsbord av hjälpmedel för lärande och implementering av en Lean filosofi.

För att uppnå långsiktig framgång med lean måste både medarbetare och ledare förstå och tro på Lean som filosofi, samt anpassa implementeringen efter den egna verksamhetens förutsättningar och behov.

Grunden för en lyckad implementering av Lean är engagerade, motiverade och förändringsvilliga medarbetare stöttade av medvetna, lyhörda, inspirerande och coachande ledare.

Det är därför glädjande att kunna identifiera ovanstående som gemensamma nämnare för årets finalister till svenska Leanpriset. (AP&P Sweden AB, Karolinska universitetssjukhuset Medicin – kirurgi 2:a divisionen, TeliaSonera – Telia Operator Business & Skanova, Tetra Pak Packing Material Lund AB & Tetra Pak Packing Solutions AB).

En ”Lean” ledare:

  • Visar intresse och vilja att förstå medarbetarnas arbetssituation, behov och önskemål.
  • Tar sig tid att själv och tillsammans med medarbetarna reflektera över arbetssituationen och medarbetarnas behov.
  • Stöttar och coachar sina medarbetare i sitt lärande; i det dagliga arbetet, vid problemlösning och i förbättringsarbete.

Läs mer om flexibelt (”Leant”) ledarskap
7.1. Vad innebär det att vara ledare?
7
.3. Flexibelt ledarskap

Problemlösning som utgångspunkt för lärande och förbättringsarbete
9.1. Problemlösning som utgångspunkt för lärande
9.3. PDCA i teorin och i praktiken

Expertredaktion: Åsa Klevenstam Jagre m.fl.
Hör gärna av dig: lea@bonnierledarskap.se