Juni 2014

Juni 2014

Motivation, mångfald och mänskliga behov

Uppnå fördelar på marknaden och affärsutveckling med motiverade medarbetare och bästa kännedom om kunders behov. Väl definierade och planerade incitamentsprogram kan leda till ökad motivation och positiv verksamhetsutveckling, men på samma sätt kan motsatt effekt fås om rörlig ersättning används utan tillräckligt övervägande.

Fokus på mångfald, en konkurrensfördel
Rätt person på rätt plats. Mångfald handlar om att skapa en inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplats genom att ha respekt för individer samt se och uppskatta olikheter. Liksom att uppnå större förståelse för olikheter hos företagets kunder. Mångfalden skapar dynamik och kreativitet, utvecklar vårt företags kultur och är en tillgång i vår affärsutveckling.

Adressera kundens behov
Kraven från kunder har ofta blivit alltmer krävande. Det kan ibland tyckas svårt att tillgodose alla behov. De mer tydliga behoven är de rent affärsmässiga (som vi satt fokus på i en tidigare artikel) – här handlar det nu om fyra mer grundläggande, personliga/mänskliga behov som ni verkligen inte ska missa om ni avser att bygga långsiktig relation till kunder och utveckla framgång i företaget.

Lön och Motivation
I media är begreppet “bonus” just nu ett hett och omdiskuterat ämne, särskilt i bakgrund med regeringens nyligen annonserade bonustak. Ämnet tas upp i artikeln och diskuteras med förankring i forskning. Vidare ges förslag på vad som bör övervägas vid utformningen av ersättningsprogram och hur man bäst använder sig av rörlig ersättning. Hur ett företag behandlar rörlig ersättning är av stor vikt. Artikeln berör såväl ägare som företagsledare och mellanchefer och deras arbete att motivera sina anställda.

Nya artiklar
1.2. Författare
5.9. Fokus på mångfald, en konkurrensfördel
7.12. Adressera kundens behov
9.3. Lön och motivation

Redaktion: Mats Sandström m.fl.

Har du funderingar, tips eller frågor?
Kontakta gärna redaktionen på afu@bonnierledarskap.se