Juli 2014

Juli 2014

En tid till att ladda batterierna, reflektera, samla ny energi och öppna din handbok

Ta en stund under sommaren till reflektion över ert företags effektivitet samt kommunikationen av budskapet om vad ni står för. Vi har valt ut några läsvärda artiklar och mallar för att inspirera er i utvecklandet av detta för att ni ska hämta ny inspiration inför hösten.

Heritage marketing
Heritage marketing handlar om att tydliggöra företagets/varumärkets historia, som ett avstamp in i framtiden, utan att det därför måste kopplas till retrospektiva produkter eller tjänster. Det borde varje företag förhålla sig till i tider där nya vassa och hungriga konkurrenter växer upp som svampar ur jorden.

Denna lilla översikt, med ett antal exempel på företag och varumärken, som arbetar aktivt med heritage i sin marknadsföringsmix, liksom i sitt varumärke, alla var och en på sitt sätt och med sina förutsättningar, hoppas vi ska inspi­rera läsaren till att fundera över vilka möjligheter ett medve­tet nyttjade av heritage marketing kan ge. Låt gärna detta vara en guide till egna mer ingående studier av hur dessa företag använder heritage marketing och hur det skulle kunna se ut i ert företag.     ”Den som försöker se framåt, utan att se bakåt, måste se upp!”

Begreppet heritage marketing är förvisso knappast något nytt fenomen inom affärsutveckling, marknadsföring och varumärkesvård. Ibland jämställs det med retro marke­ting eller story telling, men det är bara en del av helheten i konsten att bygga mervärden i varumärke och erbjudande genom att koppla till företagets och produktens tradition och historia.

Storytelling
Människan konsumerar allt mer kultur och upplevelser i olika former. Vi köper böcker, datorspel, dvd-filmer, och designade inredningsvaror. Vi laddar ner musik och återupplever TV- och radioprogram via podd­sändningar och funktioner som SVT Play. Vi umgås via soci­ala media och besöker nöjesparker, museer och konserter. Vi roar oss med Internet och modekläder.Behoven att kommunicera, mötas, omhändertas, underhål­las och uppskattas är grundläggande för människan. Däre­mot förändras hur detta sker. "Bra säger du, men av vilket intresse är detta för företag som inte till­verkar spel, ger ut tidningar, producerar film, kort sagt inte befinner sig inom det som traditionellt kallas underhåll­ningsbranschen?"

Till att börja med behöver man inse att konsumenten kanske inte främst efterfrågar funktionell nytta. Det som säljer mobiltelefoner i dag, till exempel, är till största delen det underhållningsvärde som ligger i kamera-, spel-, och musik­funktionerna m.m. Att man faktiskt kan ringa varandra med dem är inte ett huvudsakligt försäljningsargument längre. En oerhört viktig insikt är att det tilltal mot konsu­menten och allmänheten som behärskas av konstnärer, musiker, författare, och andra artister är enastående kraft­fullt, eftersom det riktar sig till våra känslor. Alla beslut, även sådana av stor ekonomisk vikt för såväl privatkonsu­menten som företagen, fattas sist och slutligen på känslo­mässig grund. Den som förstår att använda sig av det tilltalet har mycket att vinna. Använd "storytelling" vid kommunikation såväl externt som internt och involvera medarbetarna i utvecklandet av ert företags "Story".

- Skriv sedan gärna till redaktionen och berätta vilka förändringar ni gjort och vad det ledde till för resultat.

Effektivitet och en lärande organisation
Många organisationer saknar den yttersta effektiviteten. Man upplever att man har tappat i produktivitet. Orsaken är ofta att man inte driver många av sina viktigaste aktiviteter som projekt. Alla människor är inte födda till projektledare. Genom att ta beslut om några enkla regler eller rutiner så kan man komma långt och hålla tidsramar och budget. Först gäller det att ha en bra målbild. Det ska ges rätt förutsättningar med avgränsningar. Ett lärande för liknande framtida projekt ska skapas i projektet, osv. Inspiration hur detta kan genomföras finns i några mallar nedan.

Rekommenderade artiklar
11.3. Kultur i näringslivet - ett verktyg för framgång och affärsutveckling
11.6. Heritage Marketing

Checklistor / mallar
Mall för projektplan
Mall för projektlägesrapport

Redaktionen önskar er en härlig och avkopplande sommar!

Redaktion: Mats Sandström m.fl.

Har du funderingar, tips eller frågor?
Kontakta gärna redaktionen på afu@bonnierledarskap.se