Januari 2015

Januari 2015

Så ökar ni er effektivitet

Öka er konkurrensfördel genom att se över ert sätt att hantera information inom organisationen för att effektivisera. Var kan åtgärder behöva sättas in under 2015 som kan bidra till att utveckla företagets affär? Ett område är information om och från marknaden. Denna kan samlas in av personalen som har den dagliga kontakten med marknaden. Vad är viktigt att bevaka? Hur ska informationen förvaltas? Hur ska den tas om hand och analyseras? Vilket IT-system kan vara det bäst lämpliga för att samla och förädla informationen? Vilka ska engageras i processen? Hur ska den förädlade informationen kommuniceras till medarbetarna? Osv.

Alla företag måste marknadsföra och sälja sina varor eller tjänster och genom att få andra att rekommendera dem kan man uppnå större effektivitet och få lönsamheten att öka. Ta väl hand om de du lär känna och dem du träffar. Du vet aldrig vilka de känner och en dålig dag kan göra att andra kommer ihåg och kopplar ihop ditt varumärke med något negativt. Behandla andra med den omsorg de förtjänar och var rädd om dem! Alla du känner har kontakt med varandra redan, på ett eller annat sätt - på nära eller längre håll. Du vet aldrig vad som väntar och genom personerna i ditt kontakt­nät kan du nå hela världen!

Den bästa marknadsföringen är den som sker av ”ambassadörer” som pratar gott om dig, din vara eller tjänst. En person som berättar om sina erfarenhe­ter på ett trovärdigt sätt kan hjälpa dig att ”öppna rätt dör­rar”. Den bästa marknadsföringen är den som sprids mun-till-mun som ringar på vattnet. Ta tillfället i akt nu i Januari till att hämta ny inspiration från Affärsutvekling genom att studera tidigare artiklar. Se nedan exempel som kan vara användbara i arbetet. 

Rekommenderade artiklar (tidigare utgivna)
6.5. Nätverka dig till framgång
12.5. Information och analys

Rekommenderad checklista
Checklista för implementering av säljstödsystem

Redaktion: Mats Sandström m.fl.

Har du funderingar, tips eller frågor?
Kontakta gärna redaktionen på afu@bonnierledarskap.se