Januari 2015

Januari 2015

A3-thinking – En effektiv metod för värdeskapande informationsdelning

På senare tid har fler och fler uttryckt att de tycker det blir för mycket dokumentation, visualisering och information i Leanarbetet. Syftet med Lean är ju att sprida och visualisera den information som tillför direkt värde för mottagaren, så kritiken handlar nog mer om en felaktig tolkning av hur man skall arbeta med informationsspridning och visualisering än om Lean som filosofi och metod.

För att undvika överflödig och icke värdeskapande informationsspridning och visualisering, kan man med fördel använda sig av metoden A3-thinking. En enkel och mycket användbar metod för riktad, kortfattad, tydlig, värdeskapande informationsspridning och kunskapsöverföring. Du hittar mer om A3-thinking under 10.2.

Den allt kortare produktlivscykeln, de allt flyktigare konsumenterna, den höga förändringstakten och den globala konkurrensen leder till ökade krav på produkt- och marknadsanpassning.

Men det räcker inte längre med ständiga förbättringar och linjär innovation. Vill man bli en vinnare och uppnå en konkurrenskraftig position måste man skapa de förutsättningar och den atmosfär som krävs för att verksamheten skall kunna 2föda”, utveckla och stimulera icke-linjär innovation som kan skapa både försprång och konkurrenskraftig positionering.

Kommande uppdatering kommer delvis att handla om förutsättningar för att skapa möjligheter till träffsäker icke-linjär innovation.

Rekommenderad artikel
10.2. A3-thinking

Expertredaktion: Åsa Klevenstam Jagre m.fl.
Hör gärna av dig: lea@bonnierledarskap.se