Januari 2015

Januari 2015

Sakrättsligt skydd för köpare vid lösöreköp där egendomen kvarblir hos säljaren

Att de flesta bolag köper och säljer diverse egendom för att bedriva sin verksamhet är en självklarhet och många av dessa överlåtelser genomförs i tron att köparen blir ägare till egendomen i samband med att ett överlåtelseavtal upprättas och att köpeskillingen erläggs, så är dock inte fallet avseende lösöre.

Skulle säljaren t.ex. försättas i konkurs eller bli föremål för utmätning i tiden mellan köpeskillingens erläggande/köpeavtalets upprättande och leverans från säljaren anses egendomen ägas av säljaren. Huvudregeln är nämligen att äganderätten till lösöre övergår till köparen vid tradition, alltså när köparen får egendomen i sin besittning.

Det förekommer dock ett antal, såväl juridiska som affärsmässiga, anledningar till att en köpare och säljare vill att lösöret ska lämnas kvar hos säljaren under en längre eller kortare period efter överlåtelsen. För att köparen ska skyddas mot säljarens borgenärer i dessa fall krävs att köpet registreras hos Kronofogden. Annars riskerar köparen att aldrig få egendomen, trots att betalningen är erlagd och avtalet undertecknat.

Artikel Sakrättsligt skydd för köpare vid lösöreköp där egendomen kvarblir hos säljaren går igenom vilka åtgärder som måste vidtas för att köparen ska skyddas mot säljarens borgenärer. Till artikeln finns även en checklista för lösöreköp.

Ny artikel
11.6. Sakrättsligt skydd för köpare vid lösöreköp där egendomen kvarblir hos säljaren

Ny checklista
Checklista för lösöreköp som kvarblir hos säljaren

Redaktion: David Wendel, Monika Hager m.fl.

Dina synpunkter på innehållet i handboken är viktiga!
Skriv till jur@bonnierledarskap.se