Januari 2015

Januari 2015

Krav på en mer situationsanpassad säljmetodik

Det är en spännande utmaning att göra affärer med allt mer kvalificerade målgrupper. Författaren till de nya artiklarna vill att allt fler ska förstå att kvinnor och män tänker olika vid köp.

Fler företag och säljorganisationer har möjlighet att se vinster i att allt bättre kunna presentera och argumentera för att attrahera både män och kvinnor. Dock ställer det krav på en mer situationsanpassad säljmetodik. Artiklarna nedan tar upp detta viktiga tema.

Hon bestämmer 80 %
Kvinnor tar 80 procent av alla köpbeslut och köpkraften växer. Ändå riktar sig en stor del av försäljningen och marknadsföringen till män. Både forskare och en enad expertis är överens om att företag som vill ligga i framkant inte längre har råd att ignorera kvinnorna.

Så säljer man mer till kvinnor
80 procent av alla köpbeslut inom familjen tas av kvinnorna. Ändå riktar sig mycket av reklam och försäljning till män. Det finns en tendens att tänka att ”one size fits all” säger Bodil Czarnecki, vd för & Friends Communications.

Nya artiklar
1.2. Länkar och kontakter
12.3. Hon bestämmer 80 %
12.4. Så säljer man mer till kvinnor

Expertredaktion: Rolf Laurelli m.fl.
Skriv till: sal@bonnierledarskap.se