Januari 2014

Standardisering en förutsättning för semester?

När jag skriver detta nyhetsbrev befinner jag mig på resa i Sydafrika, mina erfarenheter från Afrika var innan denna resa noll och intet. Förvånansvärt snabbt anpassar man sig till det nya i varje land man kommer. Varför är det så? började jag fundera över. För att använda Lean språk så har vi under årens lopp enats om ett standardiserat arbetssätt att hantera vardagliga situationer i vår globala värld. Vi känner igen vägmärken, vi vet vilken sida av vägen vi ska köra på, de kritiska vägmärkena är nästan identiska över hela världen (tex stoppmärket). För att allt ska fungera måste där finnas en stark koppling mellan vadet och huret som är förstådd av alla.

Låt oss ta exemplet att åka bil från A till B, om vi inte enats hur vi skulle göra detta dvs på vilken sida av vägen vi skulle åka, gemensamma spelregler m.m. skulle det bli fullständig katastrof i trafiken. Denna näst intill katastrofliknande situation har jag upplevt på flera organisationer under de år jag jobbat med organisationsutveckling. Vad som skall göras var man överens om men inte hur, som upplagt för att skapa konflikter. I större organisationer är det än viktigare att enas om och kommunicera ett hur, ett överenskommet arbetssätt om hur saker och ting skall göras.

Att låta medarbetarna själva skriva sina standarder är en förutsättning för att bibehålla ett engagemang kring dessa frågor. Ett första sätt att fundera över sina rutiner är att enas om vad i det man gör som är kritiskt, vad som är viktigt och vad som är oviktigt utifrån resultatet man efterstävar. Det man egentligen vill göra är att standardisera resultatet inte arbetssättet, allt är inte lika viktigt! Ibland kan man få den uppfattningen när man går igenom vissa företags beskrivningar av sina standarder.

I nästa uppdatering som kommer i februari kommer vi bl.a. beskriva hur man bygger upp sitt system med standarder och rutiner för att säkerställa samstämmighet mellan vad och hur.

Expertredaktion: Anders Hugnell m.fl.

Dina synpunkter på innehållet i handboken är viktiga!
Skriv till lea@bonnierledarskap.se