Januari 2014

Nytt år och nya möjligheter!

Ett slitet begrepp, men, trotsallt, om inte förr så är det ändå nu befogat att se över var åtgärder behöver sättas in för att under 2014 och framåt utveckla företagets affär. Många företagare lägger just nu upp årets aktiviteter eller arbetar med sin första eller en ny uppdaterad affärsplan. Ska företaget bearbeta nya marknader eller marknadssegment? Det handlar om att vara alert och bedriva en kontinuerlig affärsutveckling. Vad är viktigt att bevaka? Vilka ska engageras i processen?

Ta tillfället i akt nu i Januari till att hämta ny inspiration från din handbok. Vår redaktion vill rekommendera er att studera några av våra tidigare artiklar. Under 2013 blev boken även uppdaterad med en mängd checklistor. Se nedan några exempel som kan vara användbara i detta arbete. Vi kommer att under 2014 skicka ut några extra nyhetsbrev, som detta. Den första nya uppdateringen av handboken kommer i Mars månad.

Rekommenderade artiklar:

3.1. Omvärldsbevakning
Kräver nya utmaningar, situationer eller marknadsförutsättningar att vi förändrar våra strategier, vårt sätt att tänka och agera? Att bevaka marknaden och dess aktörer är A och O. Att tidigt se trender för att möta upp med aktiviteter från det egna företaget är en av förutsättningarna för bygga en homogen affärsutveckling.

4.2. Sju strategier för effektiv affärsstyrning
I en föränderlig värld och marknad handlar det hela tiden om att skapa konkurrensfördelar. Hur väl företaget verkställer sina strategier är en viktig komponent för framgångsrik affärsutveckling. Detta möjliggörs av en effektiv affärsstyrning.

5.6. Affärsorienterad segmentering
Har vi identifierat på vilka marknader vi bäst kan möta kundens specifika behov för att säkra en långsiktig kundtillfredsställelse? Kan vi skapa en efterfrågan till det vi levererar. Ja då har vi alla möjligheter att utveckla en bättre effektivitet och lönsamhet för företaget. Segmentering är en prioritering av marknader och är grundläggande för framgångsrik affärsutveckling.

10.6. Framgångsrik affärsutveckling
- ett forskningsbaserat recept. Vad har framgångsrika företag gjort annorlunda för att lyckas bättre än sina konkurrenter? Handlar det endast om bättre produkter och tjänster? Är det bara tillfällen som har gjort framgången? Eller är det timing, medvetna strategier och aktiviteter som ligger bakom?

Rekommenderade checklistor:
Checklista för olika delar av affärsutvecklingsarbetet
Checklista för hur man arbetar sig igenom affärsplanen

Redaktion: Mats Sandström m.fl.
Har du funderingar, tips eller frågor? Kontakta gärna redaktionen på afu@bonnierledarskap.se