Februari 2015

Februari 2015

Förutsättningar för värdeskapande och träffsäker innovation

En idé föds oftast av att man identifierat ett behov som marknadensutbudet inte kan tillfredsställa. Man är sällan först på bollen. Framförallt inte i Sverige då vi mer är trendföljare än trendsättare, vilket betyder att den identifierade ”luckan” troligtvis redan är identifierad där marknaden/trenden initierats. 

Den allt snabbare förändringstakten, allt kortare produktlivscykel och ökade globala konkurrensen ställer allt större krav på företagens förmåga till produktutveckling och innovation.

Att bedriva en agile produktutveckling i någon form är idag ett måste för att kunna utveckla träffsäkra produkter och levererar rätt sak, i rätt tid, på rätt plats till rätt mottagare.
Men precis som med Lean, så har många även klivit i ”fällan” när de implementerat agile produktutveckling.

I denna uppdatering fokuserar vi på hur man skapar förutsättningar för värdeskapande- och träffsäker innovation. Så kallad öppen dragande innovation. Läs mer detta i artikel 10.8. Förutsättningar för värdeskapande och träffsäker innovation

Vi uppdaterar även 10.5. Ett flexibelt arbetssätt med agila metoder eftersom ett agilt angreppsätt är en nyckel till träffsäker idé- och produktutveckling.

Nya och uppdaterade artiklar
10.5. Ett flexibelt arbetssätt med agila metoder
10.8. Förutsättningar för värdeskapande och träffsäker innovation

Expertredaktion: Åsa Klevenstam Jagre m.fl.
Hör gärna av dig: lea@bonnierledarskap.se