Februari 2014

Immateriella tillgångar som säkerhet och i konkurs

Varumärket Apple har i en nyligen genomförd ranking av världens mest värdefulla varumärken värderats till 185 miljarder dollar. Även betydligt mindre företags tillgångar kan till en betydande del utgöras av immateriella tillgångar. Det kan räcka med att företagets varumärke är känt på en mindre ort eller inom en nischad bransch för att varumärket och andra immateriella tillgångar ska kunna tillskrivas ett i sammanhanget betydande värde.

Gemensamt för såväl stora som små företag är att de immateriella rättigheterna kan användas för att frigöra kapital till företagets verksamhet, t ex genom att fungera som säkerhet vid lån. Trots dessa möjligheter utnyttjar många företag inte sina immateriella tillgångar till deras fulla potential. I den nya artikeln 11.4. "Immateriella tillgångar som säkerhet och i konkurs"  beskrivs hur immateriella tillgångar kan användas som säkerhet för att ge verksamheten en finansiell injektion och vad en köpare respektive säljare av en immateriell tillgång bör tänka på, inte minst i en konkurssituation. Utöver detta har ett antal artiklar uppdaterats med checklistor.

Ny artikel
11.4. Immateriella tillgångar som säkerhet och i konkurs
Checklista: Nyemission (komplement till artikel 3.3.)
Checklista: Offentlig upphandling (komplement till artikel 9.2.)

Expertredaktion: Monika Hager m.fl.

Dina synpunkter på innehållet i handboken är viktiga!
Skriv till jur@bonnierledarskap.se