December 2015

December 2015

Innovationsledning: Metodik och struktur

Hur många får sitta ostörda och utveckla sina idéer i organisation där lean och operational excellence styr? Nu är allt processtyrt med kundfokus, roadmaps, leanat, agilt, effektivt. Vi är sämre rustade för innovation idag, säger Magnus Karlsson, som leder Ericssons New Business Development & Innovation.

Han återkommer hela tiden till vikten av systematik, metodik, verktyg och checklistor och tycker om växthusmetaforen: att kunna reglera temperaturen, gallra och vattna i stället för att strö ut fröer på måfå i naturen, läs organisationen.

Iterativt utvecklingsarbete och lean startup är  populära begrepp – att testa, gå ett steg fram och två tillbaka, reducera osäkerheten så att förlusten inte blir så stor om idén floppar. Vägkorsningen där lean (som fått mycket starkt genomslag i Sverige) och innovation möts är intressant och problematisk. Läs hela intervjun med Magnus och hur han menar att man bygger metoder och mätsystem som stöttar innovation.

Ny och uppdaterad artikel
7.5. Hur påverkas medarbetarna i en Lean organisation?
9.5. Innovationsledning: Metodik och struktur viktigare än Oppfinnar-Jocke

Hör av dig till redaktionen: lea@bonnierledarskap.se