December 2015

December 2015

Stanna på toppen genom att haka på de senaste trenderna

Nu mer än någonsin behöver varumärken hålla ett tydligt fokus på de förändrade förväntningarna från kunderna. Man måste sträva efter att göra sitt varumärke extremt synligt för att förbli konkurrenskraftig och det bästa sättet att förbättra sikten är genom att stanna på toppen av de senaste trenderna.

För att utveckla marknadsföringsstrategier och kampanjer via sociala medier, måste uppmärksamhet ägnas åt värdet av innehållet. Ni behöver vara noga med att skilja ert innehåll från era konkurrenters genom att säkerställa att innehållet är mer relevant, mer tillförlitligt, värdefullt och intressant.

Rekommenderade tidigare utgivna artiklar i Affärsutveckling
7.1.  Må bäst och öka lönsamheten
7.11. Ordning ökar lönsamheten
11.15. Att sälja genom sociala kanaler
11.16. Inbound Marketing

Det kan alltid även vara värt att gå tillbaka till sina checklistor, t ex:
Checklista för olika delar av affärsutvecklingsarbetet

Mitt uppdrag är nu slutfört. Det har varit en intressant och mycket stimulerande uppgift jag haft sedan 2010, att som redaktör för denna bok kontinuerligt förse er med läsvärda artiklar inom Affärsutveckling. Jag önskar nu alla läsare ett bra avslut på 2015, en fantastisk start på det nya året och ett fortsatt lycka till med affärsutvecklingen inom er verksamhet.

Mats Sandström

Redaktionen på Bonnier Ledarskap tackar Mats Sandström för långt och gott samarbete! Artiklarna om Affärsutveckling kommer från och med nästa år att skrivas av en rad olika expertskribenter. Vi kan redan nu påannonsera en artikel om den senaste forskningen inom beslutsstöd, som publiceras i början av nästa år. Redaktionen välkomnar alla önskemål om artiklar. Skriv till afu@bonnierledarskap.se