December 2015

December 2015

Så skriver du avtal som håller

Det finns många detaljer att tänka på när avtal ska skrivas. För att undvika oklarheter och i värsta fall tvister gäller det att vara så precis som möjligt. I tre nya artiklar finns råd om hur du skriver avtal om överlåtelse, samarbeten respektive sekretess.

Överlåtelseavtal förekommer i många olika former. Vanligast är överlåtelser genom köp, men överlåtelse kan även ske genom gåva eller byte. Gemensamt är att en tillgång överlåts från en eller flera parter till en annan. Objektet kan vara allt från aktier i ett bolag, vissa överenskomna tillgångar i ett bolag till en fastighet.

Samarbetsavtal ingås mellan parter som vill samarbeta i någon form och det handlar ofta om ett samarbete under en längre tid. Det kan till exempel handla om licens-, kommissions-, franchising-, agent-, aktieägar- och återförsäljaravtal. 

Mycket av den information som din verksamhet besitter är av känslig och konfidentiell natur. Det gäller att undvika att den blir allmänt känd eller sprids till exempelvis konkurrenter. Men – lagstiftningen innehåller endast begränsade regler om skyddande av konfidentiell information.

Ett sekretessavtal skyddar konfidentiell information som överförs mellan två eller flera parter i samband med till exempel anställning, konsultuppdrag, förhandlingar kring samarbete eller förvärv av aktier.

Nya artiklar
5.6. Så skriver du överlåtelseavtal
5.7. Så skriver du samarbetsavtal
5.8. Så skriver du sekretessavtal

Redaktion: Monika Hager och Sofie Bodlund
Skriv till: jur@bonnierledarskap.se