December 2014

December 2014

Stiftelser

Det finns ca 50 000 stiftelser i Sverige. Syftet i det övervägande flertalet av dessa stiftelser är att främja samhällsviktiga ändamål eller att tillvarata en utpekad destinatärkrets, t.ex. en familjs, intressen. Den som överväga att bilda en stiftelse har fyra olika stiftelseformer att välja bland, den vanliga stiftelsen och tre särskilda former; insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser samt pensions- eller personalstiftelser. De vanligast förekommande stiftelseformerna är s.k. vanliga stiftelser och insamlingsstiftelser. Många ser felaktigt stiftelser enbart som ett sätt att ställa en förmögenhetsmassa till t.ex. efterlevandes förfogande. Det är dock möjligt att bedriva näringsverksamhet inom ramen för en stiftelse samt att samla in pengar från t.ex. allmänheten.

I den nya artikeln Stiftelser redogörs för de olika stiftelseformerna, reglerna kring dessa samt vilka skillnader och likheter som föreligger mellan de olika stiftelseformerna.

Ny artikel
3.11. Stiftelser

Redaktion: David Wendel, Monika Hager m.fl.

Dina synpunkter på innehållet i handboken är viktiga!
Skriv till jur@bonnierledarskap.se