December 2014

December 2014

Ledare kan och bör göra mer för att skapa ett större engagemang i organisationen

Större engagemang i organisationen
Vi eftersträvar en affärsverksamhet i symbios och i ett sammanhang till, för och med företagskulturen. En ledning som ger enhetliga och tydliga signaler om vart vi ska dvs riktning och syfte. Medarbetare som förstår, känner delaktighet och ser målen. Det handlar om att väcka eller utveckla ett större engagemang bland alla medarbetare. Detta ger ett positivt klimat. En gemenskap. En rörelse åt samma håll. Ett ”medarbetarskap” som skapar de bästa förutsättningarna för prestation och resultat samt sann arbetsglädje. Dvs. Framgång.

Förutsättning för fortsatt konkurrenskraft
Framgång med innovation bygger på att ledningen tar ansvar för en långsiktig innovationsagenda, vilket kräver uthållighet och kontinuerligt arbete och stimulans för medarbetarna. Författaren ger några bra riktpunkter att arbeta med. Att skapa en kultur för innovation är att uppmuntra, inkludera och inspirera medarbetare till att ta egna initiativ och engagera sig i företagets eller organisationens utveckling och framgång.

Checklista för en bättre möteskultur
En organisations möteskultur handlar om hur möten hanteras och bedrivs inom organisationen. T.ex. att såväl chefer som medarbetare leder och deltar i möten. Men hur medvetna är dessa mötesledare- och deltagare om syftet med mötet och vad det ska resultera i? Möten är för många något som inte alltid upplevs meningsfulla men som genomförs ändå för att det är bestämt. Detta är en dold kostnad som kan verka destruktivt för organisationen och medarbetarnas engagemang. Bättre möteskultur leder ofta till en ökad kreativitet, delaktighet, effektivitet och sparade pengar.

Nya artiklar
1.2. Författare
10.11. Ledare kan och bör göra mer för att skapa ett större engagemang i organisationen
11.14. Innovation - en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft och affärsutveckling

Ny checklista
Checklista för en bättre möteskultur

Artikel som utgår från pärmen (men finns kvar på webben)
7.5. Affärsekonomi

Redaktion: Mats Sandström m.fl.

Har du funderingar, tips eller frågor?
Kontakta gärna redaktionen på afu@bonnierledarskap.se