December 2013

Coaching och innovationskultur för utveckling av team och affärsverksamhet

Vilken nytta kan organisationer och framförallt deras ledare ha av att använda sig av fotbollens mästercoach, Sir Alex Fergusons, formula för ledarskap? Anna Eriksson, ICF Professional Certified Coach & Teamcoach presenterar och analyserar analogier mellan fotbolls- och organisationscoaching. Frågan är vem som coachar ditt team och vem som coachar dig?

Utveckla affärerna med Sir Alex Fergusons Formula!
Som professionellt verksam coach bestämde sig Anna Eriksson för att studera Fergusons Formula. Vad betyder den egentligen för näringslivet? Har den en praktisk nytta som kan omsättas även i företag och dess vilja att utveckla sina affärer?

Innovativ affärsverksamhet – en nödvändig del av bolagets vardag
Innovation är en kreativ process där affärsidéer behöver investering av tid, energi och pengar för att utvecklas och skapa resultat. Att utveckla en väl integrerad innovationskultur är avgörande för ett företags långsiktiga framgång och lönsamhet.

Sätt in nya och ersätt gamla index och artiklar
1.2. Författare
5.5. Utveckla affärerna med Sir Alex Fergusons Formula!
11.12. Innovativ affärsverksamhet – en nödvändig del av bolagets vardag

Artikel som utgår
3.2. Gör dig förstådd – en kulturell handledning för att lyckas i Asien

Expertredaktion: Mats Sandström m.fl.

Dina synpunkter på innehållet i handboken är viktiga!
Skriv till afu@bonnierledarskap.se