Styrelsearbete

 

En unik kunskapskälla om arbetet i styrelserummet

Syftet med Styrelsearbete är att skapa ett kunskapsfundament för dig som idag sitter som ledamot i en företagsstyrelse eller för dig som vill göra det i framtiden. Styrelsearbete vänder sig också till personer som arbetar nära styrelser, ägare till aktiebolag och ledningsgrupper.

Denna titel är ett verktyg som kan användas inför styrelsemöten och som tar upp de formella krav som ställs på en styrelse. Vikten av rätt sammansättning i styrelsen, styrelseordförandes roll, verksamhetsplanering och informationshantering gås igenom, samt arbets- och ansvarsfördelningen mellan ägare, styrelse och företagsledning.

I nylanserade Bonnier Management 360° finns en stor mängd nyskrivet innehåll om Styrelsearbete. Du som är kund på Bonnier Ledarskap har uppgraderats utan kostnad. Logga in i höger hörn och välj ett nytt lösenord.

www.management360.se

Skribenter i Bonnier Management 360°:

Lena Henningsson
Lena är civilekonom och har tjugo års näringslivserfarenhet, senast som vd för Tetra Paks dotterbolag. Hon är också medförfattare till boken Professionellt styrelsearbete – om samspel och integritet som vägar till framgång. Tillsammans med experterna från advokatfirman Lindahl arbetar Lena Henningsson kontinuerligt med innehåll inom Styrelsearbete.

Anna Romell Stenmark
Anna är delägare och verksam på advokatfirman Lindahl sedan 1998. Hon har stor erfarenhet inom området för skatterätt, särskilt internationella frågor, omstruktureringar och incentiveprogram. Anna är även verksam i Lindahls kompetensgrupp för skatterätt och ansvarar för de juridiska delarna av styrelseinnehållet i Bonnier Management 360°.