Strategi & Ledarskap

 

Slipa din ledarskapsstrategi med Strategi & Ledarskap

I denna handbok får du insiktsfulla analyser av olika ledarskapsproblem och praktisk vägledning till ett effektivt och uthålligt ledarskap. Strategi & Ledarskap vänder sig till ledare med någon form av resultatansvar inom såväl offentlig som privat sektor.

Att vara ledare är att leda personer, i grupp och enskilt, och att skapa goda förutsättningar för dem att lyckas. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete som handlar om att skapa motivation men också om att hantera motstånd. Strategi & Ledarskap ger insiktsfull nytta och praktisk vägledning och hjälper dig att utvärdera ditt ledarskap och den verksamhet som du har ansvar för.

Bonnier Ledarskaps experter tillför ett nytt tänk och andra sätt att se på saker som hjälper dig att höja blicken och bli ännu bättre på det du gör.

Kontakta redaktionen: sol@bonnierledarskap.se