Säljares karriär- och utvecklingscykel

Det har ofta förekommit att man har beskrivit en produkts livsperiod i form av en cykelkurva. Cykelkurvan illustrerar då produktens introduktion, uppgång, mognad, nedgång och avveckling.

Studier av säljares cykel
När jag här ska beskriva säljarens karriär- och utvecklings­cykel med hänsyn till effektivitet, tar jag inte hänsyn till hur lång den är och inte heller under vilken tidsperiod som den gäller, utan illustrerar den med en normalcykelkurva. Jag är då medveten om att den för individer och funktioner har skiftande utseende. Se kurvans utseende mer som en teore­tisk illustration. Kurvan har heller ingenting med ålder och anställningstid att göra, utan beskriver en summerad pro­dukt av attityder, kunskaper, intressen, motivation och total effektivitet i nuvarande befattning.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se