Belöningar

Det här är en skrift till oss som lever på att sälja. Ett yrke som ibland ifrågasätts, men som vi som ägnat stor tid till yrket vet är livsviktigt i ett samhälle som vårt. Det är dess­utom stimulerande, intressant, omväxlande och roligt.

En del av oss är bra på det vi gör – andra mindre bra. Jag tillhör en av dem som tycker att den som gör något bra ska märka att andra tycker att det är bra. Därför tycker jag att olika former av rörlig lön, gratifikation, bonus, beröm etc ska finnas och delas ut till dem som det förtjänar. Men det är här det börjar bli besvärligt. Hur vet vi att berömmelse, ära och inte minst bonuspengar går till den eller de som verkligen stod för den fantastiska prestationen? Direktför­säljning gör det ofta enkelt, man ser vem som sålde, färdigt med det.

Men livet är sällan så enkelt.

En stor industriförsäljning har många involverade, kon­struktörer, support, de som levererar och monterar och justerar.

Så hur delar vi på ersättningen då?

Den här skriften handlar om

- Vad är det vi ska mätas på – vad är viktigt för oss, och för företaget
- Vad är rimligt att ersättningen kan vara om vi pre­sterar det som förväntas av oss – och kanske ytterli­gare en del
- Och slutligen vem ska ta del av den ersättningen och till vilken del
- Och kanske också – när kommer utbetalningen

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se