Vad CRM är och borde vara

Vårt affärsklimat blir allt tuffare med knivskarp konkur­rens, oavsett om vi arbetar lokalt på hemmamarknaden eller är verksamma internationellt. Samtidigt upplever de flesta företag krympande marginaler, vilket kräver ratio­naliseringar för bibehållen konkurrenskraft och som i sin tur leder till tunna eller rent av anorektiska organisatio­ner, där medarbetarna ska hantera allt fler arbetsuppgif­ter på allt kortare tid. Sverige ligger långt fram internatio­nellt när det gäller effektivisering och rationalisering av produktion och distribution. Effektiveringarna inom för­säljning och marknadsbearbetning har inte slagit igenom på samma sätt ännu, men för dem som vill bibehålla eller stärka sin konkurrenskraft finns det en stor potential till förbättringar. En viktig del i den processen är investering i ett intelligent CRM-system.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se