Hur kan ett säljstödssystem öka försäljningen?

Det blir mer och mer populärt att införa säljstödssystem (även kallat CRM-system) i syfte att få gemensamma arbetssätt och öka möjligheterna till att styra försäljnings­organisationen. Även om de flesta system som finns till­gängliga på marknaden är väldigt välutvecklade rent tek­niskt är det sällan avancerad teknik som ökar ett företags försäljning. Det bästa resultatet kommer när det finns en tydlig målsättning med varför man inför ett verktyg och på vilket sätt systemet kan fungera som ett hjälpmedel i sälja­rens dagliga arbete.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se