Hur du får rätt i kunddatabasen

Om du inte har koll på din marknad, på dina kunder och kontakter, då spelar det ingen roll hur mycket du anstränger dig. Du kommer ändå att missa chanser. Du kommer ändå att slösa massor av tid, energi och pengar. Och du kommer ändå att träffa fel personer med fel bud­skap. Bara det sista i sig kan vara ödesdigert. Att kommu­nicera med folk som inte vill höra vad du vill säga, eller sälja, skapar ju en direkt negativ bild av ert företag. Inte minst i dessa dagar då stoppregister, spärrfunktioner och en tydlig trend kring att kommunikationen ska ske på mot­tagarens villkor, är det viktigt att ha ordning på vad som är vad, och vem som är vem.

Lika ofta som kunddatabasen anses vara ”under kontroll”, lika ofta visar det sig vara tvärt om. Att den är full av fel. Närmare bestämt – full av gammal, felregistererad eller dubblerad information. Om ni är som svenska företag är mest, så har ni mellan 15-40 % felaktiga uppgifter i ert register. Det kan till exempel vara fel information, till vik­tiga kontakter. Fel adressuppgifter, fel telefonnummer, fel titel eller annan vital information som påverkar din kom­munikation, dina analyser och inte minst dina intäkter!

Att informationen i kundregister och databaser är rätt, komplett och dubblett fri är en förutsättning för effektiv sälj- och marknadsföring!

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se