Vad är Top Executive Coaching?

Top Executive Coaching som en metod att utveckla och öka verkningsgraden hos chefer på ledningsgruppsnivå beskrivs.

De olika scenerna på vilka chefer agerar samt hur olika kraven är beroende på olika situationer i både noterade och onoterade bolag belyses.

Vanliga utmaningar som chefer ställs inför exemplifieras samtidigt som vikten av att som ledare överföra KRAFT, LJUS och VÄRME åskådliggörs.

Avslutningsvis ges tips om vad du som chef bör tänka på vid valet av en coach.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se