Tro på framgång föder framgång

Placeboeffekten är känd från medicinen. I ett lexikon kan man läsa att ordet placebo är latin och betyder ”jag skall behaga”. Om exempelvis ett läkemedel har placeboeffekt, har detta psykologiska orsaker, det kan vara patientens självsuggestion som ger effekt.

Inom medicinen talar man om placeboeffekter, när enbart förväntningen på ett ordinerat piller ger en omedelbar verkan. Placeboeffekter kan framkallas med hjälp av sockerpiller. Tro på framgång föder framgång. Det blir en självuppfyllande profetia.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se