Svåra samtal

En del i ett ledarskap är att kunna hantera svåra situatio­ner som till exempel uppsägning, omplacering, missbruks­problem.

Känner du igen funderingarna: ”Ska jag ta upp det här eller…?” och ”Om jag nu måste… hur ska jag göra?” är du i gott sällskap, vi är många som har funderat!

Artikeln om ”Svåra samtal” är skriven för att på ett enkelt och handfast sätt hjälpa dig att förbereda och genomföra samtal som du, liksom de flesta av oss, gärna skjuter upp. I artikeln hittar du praktiska råd och handfasta tips som syf­tar till att hjälpa dig att på ett klokt och respektfullt sätt hantera en arbetsam situation.

Det gamla talesättet ”Tala är silver. Tiga är guld.” stäm­mer inte alltid. Ibland är det precis tvärtom. Genom att våga tala ger du både dig själv och dina medarbetare en möjlighet att komma vidare och inte fastna i något som med tiden kan bli ett stort bekymmer för er båda och i vär­sta fall även för verksamheten.

Du som chef har ett ansvar för din enhets resultat, för dina medarbetare och den arbetsmiljö ni erbjuder. Olösta pro­blem och konflikter bidrar inte till någotdera utan kan med tiden bli förödande för verksamheten.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se