Säljsamtalet

Säljarbete har varit ett område som jag personligen enga­gerat mig i under hela mitt yrkesliv. Från att själv ha arbe­tat som säljare, till att sedan bli chef och ledare av säljar­bete och där efter rådgivare, konsult och lärare i att göra affärer. Jag är författare, föreläsare och har ett starkt intresse för forskning inom området ”personlig försälj­ning”.

I denna skrift vill jag gå på djupet kring själva samtalet med kunden. Det brukar beskrivas som ett säljsamtal. Men vad menar vi egentligen med ett säljsamtal? Så här – kan­ske?

Sälj = försäljning, avyttring, att framkalla köp.

Sam = är mer än en person, oftast två personer som har ett samarbete.

Tal = är en dialog med ett givande och ett tagande.

Därav: Sälj-Sam-Tal = Säljsamtal.

Nedanstående tankar har framkommit från möten jag haft med massor av säljare, det är med fler säljare än vad de flesta har haft. Då detta författas, under våren 2006, har jag haft relation med 55 300 säljare. Det är möten med sälj­personer jag haft förmånen att få träffa vid insatser i före­tag där jag oftast haft konsultativa uppdrag.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se