Konsten att veta vilken kommunikation som säljer

Även en stjärnsäljare kan behöva stöd! Marknadskommu­nikation och annat säljstödsmaterial kan bidra till att höja marknadens kännedom kring produkt och varumärke och till och med generera kvalificerade leads. Men då måste man också veta hur, och med vilka kommunikationskana­ler, man bäst når och påverkar de prioriterade målgrup­perna. Det kan vara svårt. Många gånger är det de små detaljerna som gör den stora skillnaden – men vilka detal­jer? Och hur ska de förändras?

I den här artikeln berättar Magnus Linde på EyeTrack­Shop om hur man med hjälp av webcam eye tracking kan försäkra sig om att säljstödet fungerar och att säljarna verkligen får det understöd de behöver.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se