”I sanningens ögonblick” – mötet med kunden under publika arrangemang och mässor

Mycken tid och möda läggs ned på att planera och få fram innehåll och material i tid till mässor eller andra större kundrelaterade arrangemang. Budskap i säljfoldrar, färg och form, profil av varumärke, vepor, antal visitkort, mat och dryck med mera, gås igenom noggrant. Mer sällan tas tid att planera och träna de egna leden eller den inhyrda personalen som ska vara på plats. Oftast bestäms bara fär­gen på den gemensamma klädseln. Inte alltför sällan ombeds annan personal än ordinarie säljpersonal, att vara på plats och briefas någon timme innan eller till och med på plats när arrangemanget är i full gång.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se