Hur du hanterar reklamationer

När en kund köper en vara eller tjänst kan kunden kräva att den levereras i rätt tid och till överenskommet pris, att varan eller tjänsten har de egenskaper och är i det skick köparen kommit överens med leverantören om eller som kunden rimligen haft anledning att förvänta.

Om leverantören inte lever upp till de kraven kan köparen klaga och reklamera.

En systematisk uppföljning av ett kundsamarbete reduce­rar ofta antalet reklamationer, men i de fall reklamationer förekommer, är det viktigt att behandla dem på rätt sätt.

Kanske har du hört påståendet ”en väl skött reklamation är det bästa säljargumentet”.

Här får du tips om hur du kan handlägga reklamationer.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se